Haal het beste uit jezelf en je team

Hoe kom je tot een diep inzicht in je uitdagingen, je confrontaties of juist je samenwerking met anderen? Ik help jou, je team en de organisatie om door verander processen te gaan en om het beste uit jezelf, je team en uit de organisatie te halen.

Ik heb me de afgelopen 6 jaar verdiept in wat er nodig is om iemands gedag en overtuigingen duurzaam te helpen veranderen om zo efficenter en effectiever om te kunnen gaan met veranderprocessen. Hoe kan het denken op een andere manier leiden tot het presteren op een hoger niveau ? Hoe haal je het beste uit jezelf en je team en hoe kan je sneller je doelen bereiken?

Door de methodes die ik geleerd en wereldwijd heb toegepast tijdens mijn werk als team facilitator en coach help ik teams hun weg te vinden en om te groeien. Door mijn studie hypno-psychotherapie en de ervaring als therapeut faciliteer ik het process om ook individuele cliënten met meer passie, energie, plezier en zelfvertrouwen hun doelen in het leven te helpen vinden en te laten bereiken.

Ik heb Hearttarget opericht om van mijn eigen passie en kernkwaliteiten mijn werk te maken. Ik vind het geweldig om dit werk te doen en om steeds weer te ondekken dat waar ook ter wereld, wat we ook doen, wie we ook zijn, waar we ook naar streven, we allemaal min of meer gelijk zijn. We zijn ‘mens’. Een mens die zich vaak laat tegenhouden door zijn angsten, twijfels en beperkende gedachten.

Vooral in tijden van continue verandering, waar er zoveel van ons wordt verwacht en waar we veel van onszelf verwachten zijn wij vaak zelf de beperkende factor in het niet kunnen bereiken van ons volledige potentieel. Ik streef ernaar om het beste uit mijzelf en het leven te halen en dat doe ik ook graag bij anderen via mijn team workshops en persoonlijke coaching & therapie. Ik doe dat vanuit mijn bedrijf Hearttarget - ik geloof dat als je je hart volgt, je uiteindelijk je doel zal bereiken!

"Het leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt"
Guido Weijers

Wie ben ik? Mijn naam is Folkert Huysinga. Ik ben een internationaal ervaren facilitator en trainer/coach op het gebied van gedrags- en verandermanagement. Met een achtergrond van 9 jaar als consultant binnen het midden- en klein bedrijf is er bij mij veel kennis en ervaring aanwezig over het functioneren van operationeel- en tactischverantwoordelijke teams.

Ik heb mijn strategische ervaring opgedaan tijdens de meer dan 10 jaar dat ik werkzaam was binnen Philips International. Ik heb tijdens mijn Philips tijd diverse functies vervuld op het gebied van commodity management, New Venture Integration en Divestement processen. Dit heeft mij ook veel kennis gebracht op het gebied van team dynamiek en verander management. Door mijn rol als Global Sustainability manager heb ik inzicht gekregen in duurzaam ondernemen en samenwerken met internationale partners. De laatste jaren heb ik naast mijn baan als strategisch procurement manager, vele Team Performance trainingen gegeven voor Philips. De meerdaagse trainingen, gegeven in zowel het Engels als in het Nederlands en op meerdere inspiratie volle plekken in de wereld zijn steeds als inspirerend en als ‘life changing’ ontvangen. Tijdens het geven van de diverse trainingen is het bewustzijn gekomen dat als je je hart volgt je je doel kan en zal bereiken. In 2014 is daarom ook het besluit genomen om de stap te zetten naar het eigen ondernemerschap en het trainings- en coaching bedrijf Hearttarget in 2015 op te richten.

Hearttarget staat voor een persoonlijke benadering in team ontwikkeling en gedragsverandering. Waar naast de teamgebonden trainingssessies behoefte is aan persoonlijke coaching & therapie kan deze 1-1 geboden worden. Ook wordt er samen gewerkt met meerdere partners op het gebied van training en coaching zodat een optimale afstemming kan plaatsvinden op groepsgrote en teamdynamiek als wel op persoonlijke ontwikkeling.

Wetenschappelijk onderbouwd met pratische inslag

Vanuit oa de psychologie is veel onderzoek gedaan op het gebied van gedrag en gedragsbepalende factoren. Bekende wetenschappers hebben al veel beschreven hoe ons gedrag ontstaat en op welke wijze we ons gedrag op een duurzame wijze kunnen veranderen wanneer dit noodzakelijk is. Met behulp van dit psychologische inzicht en met de kennis en ervaring op het gebied van verander management binnen een internationale corporate omgeving heb ik een aantal in de praktijk getoetste modules en training sessies gecreëerd om bedrijfsprocessen te doen versnellen. Deze modules zijn toepasbaar in elke omgeving waarin met mensen in teamverband wordt samengewerkt. Door de opgedane kennis en ervaring richt ik me op alle situaties waarin mensen met elkaar moeten samenwerken.

Door het frequent samenwerken met (internationale)startups, kleinere ondernemingen en internationale multinational, blijkt dat het ontwikkelde gedachtegoed van duurzame gedragsverandering bij iedere doelgroep erg goed aansluit. Alhoewel de modules over het algemeen in teamverband in een min of meer klassikale opzet worden gegeven, is het bij het volgen van een dergelijk programma moeilijk te spreken van een ‘training'. Waarbij in een generieke trainingopzet er vaak sprake is van ‘zenden' (docent) en ‘ontvangen' (cursist) van (theoretische) kennis is mijn opzet gericht op het creëren van een dynamische interactie met en door het team. Gestreeft wordt om het team te ontvangen in een inspirerende omgeving, veelal buiten het normale kantoor/werkveld. Dit is vaak al een eerste stap in verander bewustwording! Doordat gedragsverandering pas op gang komt door een veelal diepgaand inzicht in eigen gedragsbepalende factoren, worden deze dagen door de deelnemers vaak als inspirerend, vernieuwend en als persoonlijke transformatie bestempeld. Het is juist deze diepe, persoonlijke bewustwording van eigen gedrag, de invloed van eigen gedrag op het team, die een duurzame daadwerkelijke verandering teweeg brengt.

“We had the privilege of having Folkert delivering a best in class team performance program to us. He enabled our new global team to establish the fundamentals which are absolutely imperative for creating a truly multicultural, virtual team. Folkert helped us opening up to ourselves and each-other. By his stewardship we - as a team - understood what it takes to win and equally how we should change our mind-set and behaviours to reach our destination through challenging times. His deep listening, sensing and coaching are remarkable"

Global Head of Campus, Philips Corporate HRM, Talent Acquisition