Wat is het, wat je niet weet, dat je niet weet, maar dat wel maakt wat je doet?

De trainingen en programma’s van Hearttarget zijn gericht op het tot stand brengen van een diep innerlijk bewustzijn met als doel het bereiken van een duurzame gedragsverandering rondom de grootste uitdaging van een team en/of organisatie. Door de gebruike methoden zal een nieuw verkregen houding en gedrag zorgdragen voor het versneld bereiken van de organisatie doelstellingen. Hearttarget biedt die methodes waardoor verander trajecten binnen een organisatie zoals overnames, fusies of bedrijfsreorganisaties versneld kunnen worden doorgevoerd, door de factor mens centraal te zetten. Doordat de uw medewerkers, uw strategisch belangrijke team centraal staat, zal de betrokkenheid vanuw medewerkers verhoogt worden. En het is nog leuk ook!

Modulaire opbouw

Na een kenningsmakings gesprek waarbij de opdrachtgever aangeeft wat de grootste uitdaging is waarmee een specifiek team of het bedrijf worstelt, wordt een programma samengesteld voor een dagdeel of enkele dagdelen.

Dit programma kan plaatsvinden op een locatie van de opdrachtgever of op een inspiratie volle locatie nader te bepalen. Hearttarget zal aan de hand van de geschetste situatie een voorstel maken welke beschikbare modules uit het gehele trainingsprogramma het beste aansluiten bij de situatie.

Onderdeel van de modulaire aanpak kan zijn het maken van een team dynamiek schema op basis van individueel gedrag, motivatie en houding dmv het Facet5 tool (zie link).

Natuurlijk bestaat ook de optie om te starten met een modulaire aanpak, waarna alsnog het uitgebreidere programma wordt benut.


Team Acceleratie Programma - 2 dagen

Het meest gekozen programma! Door het team op een inspirerende locatie inclusief avond programma door een volledig uitgwerkt, samenhangend programma te coachen zal er gegarendeerd een duurzame verandering in het team, maar ook op persoonlijk vlak tot stand komen.

Dit programma koppelt theorie aan praktijk en zal de deelnemers door een vol maar energie gevend event meenemen waarbij iedereen persoonlijk wordt betrokken. Het programma zal er voor zorgen dat de deelnemers elkaar onderling beter leren kennen en begrijpen. De transformatie zal tevens op persoonlijk vlak plaats vinden. In plaats van ‘aha’ momenten, wordt "datgene wat je niet weet dat je niet weet” over je eigen gedrag duidelijk. Vaak zal dit niet alleen zorgen voor een verandering in gedrag, maar tevens leiden tot een daadwerkelijke transformatie. Dit is wat het programma zo speciaal en mooi maakt. Een investering die het dubbel en dwars waard is en waarbij velen aangaven nadat het programma beindigd was ‘hadden we dat maar eerder gedaan en geweten” !

Team Acceleratie Programma - 2 dagen+

Dit programma bestaat uit een combinatie van de modulair opbouw en het 2 daagse programma + extra’s :

* intake op locatie
* team opservatie in het werkveld
* Een 2 daags Team Acceleratie Programma
* Evaluatie en terugkoppeling
* Een terugkom dagdeel op locatie
* Eventuele 1-1 coaching (al dan niet gecombineerd met een Facet5 persoonlijkheids- en team profiel)

Dit programma zal er zorg voor dragen dat de opgedane kennis en ervaring in de pratkijk wordt getoetst en dat eea duurzaam/blijvend wordt gemaakt. Waar in de ‘2 daagse’ de diepgaande basis wordt gelegd, zorgt dit programma er tevens voor dat men niet terugvalt in oude gedragspatronen. Door het inzetten van een team performance coach en/of individuele coaching trajecten zal zowel aan het team als aan een ieder persoonlijk worden gewerkt. Een mooi en gebalanceerd programma waar vele aspecten aan bod komen. Van ‘afspraak is afspraak’ tot het houden van 1-1 gesprekken om escalaties te voorkomen. Inspirerend, confronterend, leerzaam en leuk.

“We had the privilege of having Folkert delivering a best in class team performance program to us. He enabled our new global team to establish the fundamentals which are absolutely imperative for creating a truly multicultural, virtual team. Folkert helped us opening up to ourselves and each-other. By his stewardship we - as a team - understood what it takes to win and equally how we should change our mind-set and behaviours to reach our destination through challenging times. His deep listening, sensing and coaching are remarkable"

Global Head of Campus, Philips Corporate HRM, Talent Acquisition