ING gaat agile

High Tech Campus Eindoven - 30 September 2015

Een toevallige ontmoeting en een leuk gesprek gehad met Bart Schlatmann, COO van Ing Nederland @High Tech Campus Eindhoven. Gesproken over verander management in het algemeen en hoe ING zich als organisatie moet aanpassen aan de snel veranderende omgeving en de technology die deze verandering voortstuwt. Hoe kan een organisatie als ING 24H per dag een op haar klantennveld afgestemde dienstverlening verlenen? ING ziet bedrijven als Spotify en Netflix als ‘frontrunners’ op dit gebied waar ze wat van kunnen leren op het gebied van ‘agaile’ werken.

ING heeft een nieuwe agile manier van werken binnen haar organsiatie geimplenteerd door te werken met verschillende multidisiplinare, zelfsturende en autonome teams (‘squads’). Verder zijn er ‘tribes’ die zorgen voor de samenhang en de coordinatie tussen de squads. Een agile coach, die wordt gezien als een essentiele person, coacht de individuele teammembers en de squads en helpt hen te groeien.

Bijgaand een inspirerend filmpje hoe ING met een E2E verantwoordelijkheid deze Indianen technologie heeft ingevoerd en hoe ze met de nieuwe setup beter willen gaan inspelen op de snel veranderende ’needs’ van hun klantenveld

Is de plattegrond het gebied?

The paradim shift

Interpreteren we echt alles op basis van realiteit, dus zoals de dingen werkelijk zijn, of doen we dat op basis van hoe ze zouden moeten zijn, onze ‘values’ ? Mentaal hebben we een aantal plattegronden op basis waarvan we onze werkelijkheid indelen. Maar klopt onze interpretatie van de werkelijkheid aan de hand van deze plattegronden wel? Is onze innerlijke TomTom wel up to date?

Merkwaardig dat we vaak aannemen dat dat wat we zien de werkelijkheid is of dat het de werkelijkheid zou moeten zijn. Uit deze aannames ontstaat onze houding, ons gedrag…hoe wij denken en handelen ontstaat uit hoe wij eea waarnemen en interpreteren.

Lastig wordt het als je vasthoud aan een bepaalde zienswijze en die van de ander niet begrijpt. Het plaatje hiernaast is een bekend voorbeeld. Wat is de werkelijkheid…. Soms is het goed om je werkelijkheid van een afstandje te bekijken. Wellicht creeert dit begrip, begrip voor je eigen houding en gedrag of dat van een ander…. Bekijk de wereld eens met een andere bril en je zult versteld staan! Gebruik dit inzicht om een ‘paradim shift’ te maken. Een verandering van je perceptie, je referentie model.

(vrij vertaald uit “7 Habits of Highly Effective People Stephen Covey)


“We had the privilege of having Folkert delivering a best in class team performance program to us. He enabled our new global team to establish the fundamentals which are absolutely imperative for creating a truly multicultural, virtual team. Folkert helped us opening up to ourselves and each-other. By his stewardship we - as a team - understood what it takes to win and equally how we should change our mind-set and behaviours to reach our destination through challenging times. His deep listening, sensing and coaching are remarkable"

Global Head of Campus, Philips Corporate HRM, Talent Acquisition